Επιλογή Γλώσσας
Pegasus Astro

Content View Hits : 872064
Article Index
firstpage
Πλανητική Φωτογράφιση
Ηλιακή Φωτογράφιση
Φωτογράφιση Βαθέως Ουρανού
- Τηλεσκόπια
- Κάμερες
Ελαχ.Εξοπλισμός
All Pages

Στηρίξεις

Εδώ όμως τα πράγματα αλλάζουν όσο αφορά τον εξοπλισμό. Ο ουράνιος θόλος φαίνεται να περιστρέφεται (το φαινόμενο οφείλεται στην περιστροφής της Γης γύρω από τον εαυτό της). Μετά από τα πρώτα δευτερόλεπτα λήψης η κίνηση του ουράνιου θόλου γίνεται αισθητή στην φωτογραφία. Η λύση είναι μία στήριξη η οποία να κινείται με τον ίδιο ρυθμό και αντίστροφα από την περιστροφή της Γης ώστε το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε να παραμένει ακίνητο. Η πιο διαδεδομένη και προτιμώμενη είναι η ισημερινή στήριξη Γερμανικού τύπου (φώτο κάτω αριστερά και δεξιά ).Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή παρακολούθηση είναι η πολική ευθυγράμμιση του ενός από τους δύο άξονες - της ορθής αναφοράς (Πολικός άξονας) - με τον νοητό άξονα περιστροφής της γης. Άλλοι τύποι στηρίξεων όπως η αλταζιμουθιακή δεν προτείνονται για αστροφωτογραφία. Στηρίξεις με πιρούνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αστροφωτογραφία μόνο με την προσθήκη μίας ισημερινής σφήνας. (φώτο κάτω κέντρο)

350__1_heq5-goto.jpg10226_1Paramount ME&AP900                  

                        

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην φωτογραφία. Στην φωτογράφηση της Σελήνης πέρατης
αποτύπωσης των διαφόρων φάσεων της και την αποτύπωση των κρατήρων και
άλλων λεπτομερειών μπορούμε να φωτογραφίσουμε και εκλείψεις σελήνης που
οφείλονται στην πρόπτωση της σκιάς της Γης . Εκλείψεις σελήνηςέχουμε συχνά 1-4
ανά έτος που είνα ορατέςαπό διαφορετικές κάθε φορά γεωγραφικές περιοχές.

Δεξιά, φώτο από την μερική έκλειψη σελήνης στις 17/08/08 με Canon EOS 350D
και Bresser Skyloox 70/700.scroll back to top