Επιλογή Γλώσσας
Pegasus Astro

Content View Hits : 638070

Astrophotos by Category - Φωτομετρία

Φωτομετρία είναι μέτρηση. Είναι μια μέθοδος συλλογής στοιχείων για το τρόπο και το ρυθμό μεταβολής του φωτός που μας στέλνουν τα αστέρια, οι πλανήτες, οι αστεροειδείς κ.λ.π., σε διάφορες κλίμακες χρόνου (που ποικίλουν από μερικά δευτερόλεπτα έως και αρκετά έτη, αναλόγως του αντικειμένου και του φαινομένου που μελετάμε) με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση των υπό εξέταση ουρανίων σωμάτων. Η μετρούμενη ποσότητα είναι τα φωτόνια. Τα δεδομένα της φωτομετρίας κατά κανόνα παρουσιάζονται σε διάγραμμα καμπύλης φωτός, όπου στον έναν άξονα αποτυπώνεται η ποσοτική ή η ποσοστιαία μεταβολή της ενέργειας από τη φωτεινή πηγή-στόχο ως συνάρτηση του αριθμού και του είδους των φωτονίων που καταγράφονται από τον αισθητήρα του CCD, και στον άλλο άξονα ο ακριβής χρόνος στον οποίο συντελείται αυτή η μεταβολή. Φωτομετρία γίνεται σε μεταβλητούς αστέρες για την εξαγωγή αποτελεσμάτων σε σχέση με την  περιοδικότητα, τον τρόπο και χρόνο μεταβολής. Στα αμοιβαία φαινόμενα (αμοιβαίες αποκρύψεις και εκλείψεις μεταξύ δορυφόρων των μεγάλων πλανητών) η καμπύλη φωτός που παράγεται αποτελεί ακριβέστατη μέθοδο προσδιορισμού της αστρομετρικής θέσης των δορυφόρων, με συνέπεια τη βελτίωση των πλανητικών μοντέλων που περιγράφουν τις τροχιές στο ηλιακό μας σύστημα. (πηγή "Φωτομετρία με χρήση CCD Βαγγέλης Τσάμης")

Category List
IIIEIV FIT 070709ATH - Αμοιβαίο Φανόμενο μεταξύ Δορυφόρων του Κρόνου.
IIIEIV FIT 070709ATH - Αμοιβαίο Φανόμενο μεταξύ Δορυφόρων του Κρόνου.
IIIEIV FIT 070709ATH - Αμοιβαίο Φανόμενο μεταξύ Δορυφόρων το...
Comment Image
Vizier Results M.Keratea Pleiades Lunar Occultations
Vizier Results M.Keratea Pleiades Lunar Occultations
Vizier Results M.Keratea Pleiades Lunar Occultations
Comment Image
V0700 Cyg - Καταγραφή από τον Σταμμάτη Σαρρή στο Μ.Κeratea Obs
V0700 Cyg - Καταγραφή από τον Σταμμάτη Σαρρή στο Μ.Κeratea Obs
V0700 Cyg - Καταγραφή από τον Σταμμάτη Σαρρή στο Μ.Κeratea O...
Comment Image
Gps Timing Report .Graze Of Star Sao 76185
Gps Timing Report .Graze Of Star Sao 76185
Gps Timing Report .Graze Of Star Sao 76185
Comment Image
2002 300 - Παρατήρηση απόκρυψης Αστέρα απο Αστεροειδή.
2002 300 - Παρατήρηση απόκρυψης Αστέρα απο Αστεροειδή.
2002 300 - Παρατήρηση απόκρυψης Αστέρα απο Αστεροειδή.
Comment Image
2O3P Αμοιβάιο φαινόμενο μεταξύ δορυφόρων του Δία
2O3P Αμοιβάιο φαινόμενο μεταξύ δορυφόρων του Δία
2O3P Αμοιβάιο φαινόμενο μεταξύ δορυφόρων του Δία
Comment Image
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery